Protecting families' memories since 1999
MemorySafe Account
Aanmelden MemorySafe
Hulp nodig? 035-6231239

Issues omtrent kwaliteit


Commitment m.b.t. een hoge kwaliteit
Bij YesVideo streven we bij de digitalisering van uw materiaal te allen tijde naar de hoogst mogelijke & haalbare kwaliteit. Onze uitgebreide "Quality Control" probeert alle mogelijke issues omtrent kwaliteit voor het retour zenden van uw DVD's te identificeren en daar waar mogelijk op te lossen.

Als u desondanks niet tevreden bent met het eindresultaat op de door u ontvangen DVD('s), laat dat ons dan a.u.b. weten door het Meld een probleem formulier in te vullen.

Beeldmateriaal van een mindere kwaliteit
Tijdens het digitaliseren komt het sporadisch voor dat wij geconfronteerd worden met beeldmateriaal van een mindere kwaliteit. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt doordat het bronmateriaal door zijn leeftijd, manier van opslaan en/of gebruik verslechterd is. Omdat het desondanks erg belangrijk is dergelijke materialen te bewaren & te voorkomen dat ze nog verder verslechteren zullen wij het beeldmateriaal digitaliseren naar DVD..

In deze specifieke gevallen zullen wij alle technische middelen die wij tot onze beschikking hebben inzetten om het beeldmateriaal zo goed als mogelijk te digitaliseren naar DVD. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit betreffende beeldmateriaal niet beter gedigitaliseerd kan worden, komen deze opdrachten niet in aanmerking om opnieuw behandeld te worden. Dergelijke opdrachten zullen tijdens het retourtransport begeleidt worden door een schrijven om dit nader te verklaren.


Slechte kwaliteit audio
Dit kan veroorzaakt worden door:
1) Het audio is niet middels een goede bron opgenomen (wellicht een beschadigde kabel). U zult de storing kunnen horen.
2) De Videotape verslechterd en dit is merkbaar via het audio. Een voor de hand liggend kenmerk is audio dat continue wegvalt en weer opkomt.
 
Slecht signaal/blauw scherm
Een blauw scherm is een typisch voorbeeld bij video voor het verlies van het signaal. De Videorecorder probeert het beeldmateriaal van de Videotape te lezen maar door de verslechtering van de Videotape is het signaal te zwak geworden.
Als de Videorecorder geen signaal kan lezen dan wordt dit gevisualiseerd middels een blank scherm, normaliter blauw van kleur.
Dit kan op meerdere plekken voorkomen op de DVD als dit het geval is.
 
Digitale storing
Digitale storing wordt veroorzaakt door de verslechtering van een Videotape. Nieuwere & kleinere Videotape formaten zijn kwetsbaarder & zullen eerder en sneller verslechteren van kwaliteit. Het eenmaal opnieuw opnemen op een MiniDV cassette bijvoorbeeld kan al voor digitale storing zorgen.
 
Video tracking problemen
De tape van een Video kan na verloop van tijd vervormen. Hierdoor kunnen tracking lijnen zichtbaar worden. Het aanpassen van de instellingen op de Videorecorder kan ik sommige gevallen relaas bieden, maar niet volledig elimineren.
 
Onscherp film materiaal
Als uw beeldmateriaal oorspronkelijk al niet scherp is opgenomen dan kunnen wij dit niet corrigeren binnen ons productie proces. Ook op de DVD die u van ons retour zal ontvangen zullen deze onscherpe beelden terug te zien zijn.
 
Zeer verslechterd film materiaal
Als film materiaal erg verslechterd is dan verliest het zijn oorspronkelijk kleuren. De laatste kleur die vervaagt is rood. Digitale correcties veranderen de kleurstelling niet, de rode kleur wordt hoogstens iets zachter (contrast).